התמחויות


ליווי וייעוץ שוטף למעסיקים

יחסי עבודה

יעוץ בנוגע לכל שלבי יחסי העבודה, החל מהליכי הגיוס, דרך הסכמי העבודה, יעוץ בנוגע לסוגיות המתעוררות במהלך יחסי העבודה ובהליכי סיום העבודה.

יחסי עבודה קיבוציים

ניהול משאים ומתנים קיבוציים, יעוץ בסוגיות במהלך יחסי העבודה, יעוץ בנוגע לסכסוכי עבודה ושביתות.

ליווי מעסיקים בתהליכי רה ארגון, צמצום, עסקאות (היבט דיני עבודה)

ליווי מעסיקים בהליכים מורכבים של שינויים בחיי תאגיד כגון רכישות, מיזוגים, תהליכי רה ארגון, צמצומים וכיוצ"ב. ליווי המעסיק בהטמעת השינוי במסגרת יחסי העבודה בחברה ובמידת הנדרש, מול גורמים חיצוניים כגון משרדי ממשלה וכיוצ"ב.

הליכי סיום עבודה

הנחיית וליווי מעסיקים בתהליכי סיום עבודה פרטניים וקבוצתיים, בהליכי שימוע, הסכמי פרישה לבכירים, הגנה על זכויות וקניין המעסיק עקב סיום יחסי עבודה.

חוקי השוויון

יעוץ בנוגע ליישום חוקים שעניינם קידום השיוויון בעבודה (מניעת אפליה על בסיס מין, מצב רפואי, שירות מילואים, מוצא, דת, לאום, גיל, השקפה פוליטית, מקום מגורים, נטייה מינית וכיוצ"ב) בין עובדים ובין מועמדים לעבודה, במהלך יחסי העבודה, בקליטה לעבודה ובסיום יחסי עבודה.

הגנה על סודות מסחריים והגבלת עיסוק

יעוץ בנוגע לחופש העיסוק, יעוץ בנוגע להגנה על קניינו של המעסיק והגנה על סודות מסחריים, ניסוח הסכמים, יעוץ בשלב סיום יחסי העבודה, וניהול הליכים משפטיים בעניין חופש העיסוק והגנה על קניין התאגיד בהתאם להלכות העדכניות בנושא.


מו״מ התקשרויות והסכמים

משא ומתן והסכמים

ליווי במשאים ומתנים בכל הנוגע והקשור ליחסי עבודה וניסוח הסכמים, לרבות הסכמי עבודה, הסכמי סודיות, אי תחרות והגנה על קניין רוחני, הסכמי פרישה, הסכמי סיום העסקה, הסכמים קיבוציים וכיוצ"ב.

התקשרויות עם קבלני שירותים, קבלני כוח אדם ומיקור חוץ

יעוץ ביחס להתקשרויות עם קבלנים חיצוניים לתאגיד לקבלת שירותים מסוגים שונים, לרבות התקשרויות עם קבלני שירות, חברות כוח אדם, חברות השמה, קבלנים עצמאיים חיצוניים וכיוצ"ב וניסוח הסכמים תוך הקפדה על דרישות הפסיקה.


ייצוג בהליכים משפטיים ומול משרדי ממשלה

טיפול בקבלת היתרים ממשרדי הכלכלה והפנים

קבלת אישורים מיוחדים מהממונה על יחסי עבודה במשרד הכלכלה והמסחר, היתרים לעבודה בשעות חריגות, היתרים מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה והמסחר, היתרי עבודה למומחים זרים ממשרד הפנים ועוד.

הליכים מנהליים ופליליים

ייצוג מעסיקים בהליכים מנהליים מול רשויות האכיפה, ייעוץ וייצוג לקוחותינו מול גורמי האכיפה בהליכים של הטלת עיצומים כספיים והתראות מנהליות, ייצוג מעסיקים ונושאי משרה בהליכים פליליים בבתי הדין לעבודה.

ייצוג בבתי משפט, בבוררויות ובועדות פריטטיות

ייצוג בבתי הדין האזוריים לעבודה ובבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, ייצוג בהליכי בוררות ובוועדות פריטטיות.

תובענות ייצוגיות בתחום דיני העבודה

למשרד מומחיות בייעוץ וייצוג מעסיקים בבתי הדין לעבודה בתובענות ייצוגיות המוגשות כנגד המעסיק.


ניהול משא ומתן קיבוצי

התארגנות ראשונית וליווי מו"מ קיבוציים

למשרד ניסיון רב בייצוג וליווי לקוחותיו במשאים ומתנים קיבוציים, הן בשלב הראשוני לקראת כריתת הסכם עבודה קיבוצי ראשון והן במשאים ומתנים לחתימת הסכמים קיבוציים מאוחרים, ייעוץ והכוונה בשלב הראשוני של התארגנות העובדים לכללי התנהלות נכונים.